Yeah!

Yeah! Nej, jag kommer fortfarande ingen vart med akvarellmålningen. Men jag har blivit partimedlem för första gången i mitt liv. Vilket parti? Djurens parti såklart. Djur behöver människor som för djurens talan. Djurens parti har listat 10 punkter som belyser partiets djurperspektiv:

1) Djuren är kännande och tänkande varelser.

2) Djuren och djurprodukter ska inte vara gratis råvara för vår ekonomi utan en värdefull del av näringskedjor och natur. Inte heller ska djur ses som en investering som man kasserar om den inte slår in rätt.

3) Djuren ska få leva så naturligt som möjligt. Även djur som domesticeras är fortfarande djur med sina behov och särskilda beteenden som måste beaktas.

4) Olika djurarter får inte ställas emot varandra utan alla arter är värdefulla.

5) Utrotning av djur måste bekämpas

6) Hobbydödande av djur måste bekämpas

7) Grymhet mot djur måste bekämpas

8) Djurens levnadsmiljö ska beaktas i stadsplanering, trafikplanering, jordbruksodlingar osv.

9) Man ska alltid sträva efter att kompensera djuren den skada och lidande man orsakar både individerna och arten

10) Människan och djuren behöver varandra för att må bra och ska inte ställas mot varandra. Vi ska ha ett samhällssystem som respekterar och skyddar djuren och ställer människorna, som med flit försöker förstöra den här balansen för sin egen vinnings eller egoismens skull, till svars.

Om du vill läsa mer om det nybildade partiet, Djurens parti, kan du gå in på deras hemsida.

Etiketter: djur teckningar

Kommentera gärna: